Sağlık Çalışanlarında Pozitif Ses Çıkarma Davranışının Örgütsel Güvene Etkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V32-03

Anahtar Kelimeler:

Lider-üye Etkileşimi- Pozitif Ses Çıkartma- Örgütsel Güven- İstatistik analiz

Özet

Örgütler günümüzde, çalışanları dinlemenin, onlara önem vermenin, ödüllendirmenin, açık iletişim kurmanın ve farklılaştırılmış yönetim tarzlarının uygulanması gerektiğinin önemini daha fazla kavramaya başlamışlardır. Bu şekilde desteklenen çalışanların içinde bulundukları örgütlere pozitif katma değer sağladığı görülmektedir. Ayrıca bu değerler çalışanların örgütlerine ve liderlerine daha fazla güven duymasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda ses çıkartma isteği de artmaktadır. Örgüt üyelerinin desteklenmesi süresi liderler aracılığı ile yapılabilmektedir. Lider-üye etkileşimi düzeyi bu değerler üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı,  İstanbul’da  hizmet  veren zincir hastanenin Ataşehir şubesinde görev yapan 271 sağlık personeli için,  pozitif ses çıkarma davranışının (PSÇD) örgütsel güvene (ÖGV) etkisinde lider-üye etkileşiminin (LÜE) aracı rolünü incelemektir. Regresyon analizi sonucunda, PSÇD değişkeni ÖGV değişkenini pozitif yönde anlamlı etkilemektedir (β=0.683,p<0.01). LÜE değişkeni ÖGV üzerinde pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir (β=0.911,p<0.01). PSÇD değişkeni LÜE değişkeni ile pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir (β=0.708,p<0.01). Son olarak, LÜE VE PSÇD değişkeni birlikte ÖGV değişkeni ile anlamlı ilişkili çıkmıştır. PSÇD değişkenin katsayı değeri düştüğü ama anlamlı olduğu için (β=0.614), LÜE değişkeni “kısmi aracı” etkili bir rol üstlenmektedir. Böylece, H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri doğrulanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-04-15

Sayı

Bölüm

İşletme