KIYI DOLGU ALANLARININ KAMUSAL AÇIDAN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ, AKYAZI ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Mehmet Ülger Ankara Üniversitesi
  • Kübra Esin Karataş Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
  • Mehmet Ercan Canaslan

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V34-06

Anahtar Kelimeler:

Kıyı Dolgu Alanları, Kıyı Yönetimi, Kamu Yararı

Özet

Bu makalede, kıyı dolgu alanlarının inşası ve kullanımıyla ilgili çeşitli ülkelerdeki projeler incelenmiştir. Dolgu alanlarının ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ele alınmıştır. Makalede, bu alanlarda yapılan tesislerin ve binaların mülkiyet durumlarının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği vurgulanmıştır. Özellikle, kamu yararı gözetilerek yapılan kıyı dolgu projeleri ile özel mülkiyeti olan konut alanları arasındaki denge tartışılmıştır. Farklı ülkelerde kullanılan yöntemler ve malzemelerin deniz ekosistemine olan etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada, Trabzon ilinde gerçekleştirilen bir dolgu projesinin detayları da incelenmiştir. Araştırma, dolgu alanlarının planlanması, malzeme seçimi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve projeye katılan paydaşlar arasındaki iletişim gibi konuların önemine değinilmiştir. Sonuç olarak, kamu yararı ve çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek planlanmış ve uygulanmış dolgu projelerinin başarısının, doğru yöntemlerin seçilmesi, etkileşimli bir süreç izlenmesi ve denetimlerin düzenli olarak yapılmasıyla sağlanabileceği öne sürülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

Kamu Yönetimi