MAL TİCARET VE HİZMET TİCARET HACMİNİN MİLLİ GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AB-27 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yazarlar

  • SEVGİ ELVERDİ ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V34-04

Anahtar Kelimeler:

Mal İhracatı, Mal İthalatı, Hizmet Ticareti, Milli Gelir, Yapısal Eşitlik Modeli(YEM)

Özet

ÖZ

Dış ticaret ile üretilen mal ve hizmetlerin, sergilenebileceği pazarlar genişlemekte ve bu da uluslararası üretim sürecini geliştirmektedir. Bu sürecin doğal sonucu: Hâsıla artışıdır. Ekonomik olarak büyüme stratejisi benimseyen ülkeler için bu sonuç önemlidir. Dolayısıyla, ülkeler için uluslararası ticarete katılım her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, dış ticaret hacminin, milli gelir üzerindeki etkisi incelemek suretiyle; mal ticaret hacmi ve hizmet ticaret hacmi değişkenleri ile gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) değişkeni arasındaki bağlantının yönü ve gücünün tespiti amaçlanmaktadır. Analiz, Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) tekniği kullanılarak, tek yıllık veriler üzerinden, AB-27 ülkelerine uygulanmıştır. Çalışmanın bu anlamda, incelenen ülke ve kullanılan yöntem açısından literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Analiz sonuçlarına göre; mal ticaret ve hizmet ticaret hacminin, GSYİH üzerindeki etkisi pozitif yönde ve güçlü çıkmıştır. Sonuçlar, incelenen literatür ile paralel sonuçlar vermiş ve dış ticaret hacminin, milli gelir artışı üzerindeki önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

 

İndir

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

Uluslararası İktisat