Seçilmiş Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Makroekonomik Performansının Cılos Temelli Aroman Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Makroekonomik Performans

Yazarlar

  • Nazife Şahin Macit Gümüşhane Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V34-03

Anahtar Kelimeler:

Makroekonomik Performans, CILOS Yöntemi, AROMAN yöntemi

Özet

Çalışmada, seçilmiş Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin (Ukrayna, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Özbekistan ve Yunanistan) 2019-2021 dönemi makroekonomik performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Performans ölçümünde kriter olarak GSYİH büyümesi, Kişi başına düşen GSYİH, Mal ve hizmet ithalatı, Mal ve hizmet ihracatı, İşsizlik göstergeleri kullanılmıştır. Kriterlerin ağırlık değerlerinin hesaplanmasında CILOS yönteminden faydalanılmıştır. Ülkelerin kriterlere göre performans değerlerinin hesaplanıp sıralanması ise AROMAN yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Almanya, Türkiye ve Ermenistan ülkeleri sırasıyla 2019, 2020 ve 2021 yılları için makroekonomik açıdan en iyi performans gösteren ülkeler olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2019 yılında en kötü performansa sahip ülkenin Rusya, 2020 ve 2021 yıllarında ise en kötü performansa sahip ülkenin Almanya olduğu görülmüştür. Ülkelerin yıllara göre performans sıralamalarının geometrik ortalaması alınarak yapılan genel bir değerlendirme, Rusya'nın en iyi performansa sahip olduğunu ve Ermenistan'ın ise en kötü performansa sahip olduğunu ortaya koymuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri