TÜRKİYE’DE FİNANSAL PİYASALARDA REGÜLASYON YAPISI VE UYGULAMALARI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2023-V34-01

Anahtar Kelimeler:

Regülasyon- Piyasa- Finans- Ekonomi- Bankacılık

Özet

Ekonomideki aksaklıkların toplumsal yapıyı ve sosyal düzeni olumsuz etkileyecek yüksek bir potansiyeli bulunmaktadır. Ekonomilerde daha az aksaklık yaşanması ve yaşanan aksaklıkların daha hızlı giderilebilmesi için regülasyon olarak adlandırılan bir takım düzenleyici tedbirlerin alınması gerekli olmaktadır. Regülasyon genel olarak, devletin özel sektörün ekonomik faaliyetlerini toplum refahını artıracak şekilde düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Finansal regülasyon ise düzenleyici otoritenin maksimum toplumsal fayda elde edebilecek şekilde finansal ajanların kararları ve davranışları için geliştirdiği kurallar ve kısıtlamalardır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de finansal piyasaların düzenlenmesi için finansal regülasyonlara başvurulmaktadır. Türkiye’deki finansal piyasalardaki regülasyonları ve sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için bu makalede finansal regülasyonlar hakkında kısa bir açıklama yapılmış ve Türkiye’deki finansal regülasyonların yapısı ve uygulamaları tartışılmıştır. Türkiye’de finansal regülasyonların şekillenmesinde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizin belirleyici bir rolü olduğu gözlemlenmektedir. Bu krizlerden sonra gerçekleştirilen kapsamlı düzenlemelerle finansal piyasayı regüle edici aktörlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Bankalar birliği olduğu görülmüştür. Bu aktörler eşliğinde pek çok farklı türde ve çok sayıda regülasyon uygulamalarının gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

İşletme