ANALYSIS OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT-GDP GROWTH-INTEREST RATES INTERACTION WITH ARDL TEST IN TURKIYE

Yazarlar

  • Ali Osman Balkanlı

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2024-V35-01

Anahtar Kelimeler:

Cari Açık, Ekonomik Büyüme, Faiz, GSYİH, ARDL, Ödemeler Dengesi.

Özet

Bu makalede Türkiye'de 2000-2022 yılları arasında cari açık, GSYİH ve faiz oranları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma iki boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci boyutta GSYİH ve faiz oranlarındaki değişimlerin cari açık üzerindeki olası etkileri 2000-2022 yılları arasındaki veriler yardımıyla makroekonomik düzeyde ortaya konulmuş ve incelenmiştir. Bu analizin ardından GSYİH, tüketici kredisi faiz oranları ve cari açık arasındaki ilişkiye ilişkin ARDL testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen dönemde gelişmekte olan bir ekonomi olan Türkiye örneğinde, GSYİH büyümesinin cari açığın artmasına olumsuz etki yaptığı görülmüştür. Öte yandan araştırma sonucunda faiz oranları ile cari açık arasında pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-11

Sayı

Bölüm

Uluslararası İktisat