İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN HEDONİK TÜKETİM VE FAYDACI TÜKETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2024-V35-05

Anahtar Kelimeler:

Hedonik Tüketim- Faydacı Tüketim- Hazcılık

Özet

İndirimlerin temel amacı tüketici alımlarını hızlandırmak ve stok seviyelerini azaltmaktır. Bu indirimler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmakta ve onların fayda ve keyif elde ederek tatmin olmalarını sağlamaktadır. Bunu akılda tutarak, bu çalışmanın amacı, yaygın olarak kullanılan bir satış promosyon tekniği olan indirimli ürün stratejilerinin tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisini, özellikle karar verme sürecini faydacı veya hedonik bir şekilde etkileyip etkilemediğini incelemektir. Araştırma için veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. İstanbul ili Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde 01.09.2023-01.12.2023 tarihleri arasında rastgele seçilen ve konu hakkında bilgi verilen toplam 16 gönüllü katılmıştır. Betimsel analizden elde edilen bulgular, tüketicilerin indirimli ürünleri satın alırken genellikle hedonik bir yaklaşımdan ziyade faydacı bir yaklaşıma sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca kadın tüketicilerin erkeklere göre daha faydacı bir tutuma sahip oldukları da gözlemlenmiştir. Ayrıca 30 yaş altı tüketiciler indirimli ürünleri daha fazla tercih etmektedir. Sonuç olarak çalışma, tüketicilerin indirimli ürünleri seçerken faydacı satın alma davranışına yöneldiklerini ve bu ürünlerin faydalarının ön plana çıkarılmasını tercih ettiklerini ortaya koymaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-11

Sayı

Bölüm

İktisat