İŞLETMELERDE YÖNELTME (YÖNVERME-YÜRÜTME) İŞLEVİNİN TEMEL UNSURLARI

Yazarlar

  • Fatma Nur Çiçin Bağımsız Araştırmacı

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2024-V36-05

Anahtar Kelimeler:

Yönetim- liderlik- yöneltme- motivasyon- yönetim ve organizasyon

Özet

Yöneticiler, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirip süreklilik sağlaması için çalışanlara (1) gerekli emirleri verir (2) çalışanlarla etkili iletişim sağlar (3) gerektiğinde çalışanlarına eğitim verir ve (4) çalışanları motive etmeye çalışır. Yöneticilerin çalışanlara dönük bütün çabalarına yöneltme, yönverme veya yürütme denilmektedir. Yöneltme emir ve talimatlarla gerçekleştirildiğinden yönetmenin de temelidir. Dolayısıyla da yöneltmenin gerçekleşebilmesi için güç, otorite, yetki, emir ve etkileme bileşenlerine ihtiyaç duyulur. Etkin bir yöneltme içinse yöneltme yeteneği ve isteği olan liderliğe de ihtiyaç duyulur. Ayrıca yöneltmenin gerçekleşebilmesi için etkili bir iletişim ve hem liderde hem de çalışanlarda güçlü motivasyonun oluşturulmasına ihtiyaç duyulur. Bu çalışmada ilk olarak işletmelerde yöneltme için gereken temel unsurlardan güç, otorite, yetki, emir ve etkileme bileşenleri aktarılmıştır. Ardından liderlik unsuru liderlik kuramlarına genel bakışla kurgulanarak anlatılmıştır. Üçüncü aşamada bu defa iletişim konusu üzerine odaklanılarak etkili iletişim üzerine kuramsal anlatıda bulunulmuştur. Dördüncü ve son olaraksa motivasyon ve motivasyon kuramlarının başlıcaları aktarılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-09

Sayı

Bölüm

İşletme