MUHASEBE DENETİMİNİN YÖNETİM KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2024-V36-02

Anahtar Kelimeler:

Karar Alma, İç Kontrol, Denetim, Muhasebe, Bağımsız Denetim, Etik

Özet

Bu çalışma, dinamik ve genişleyen ekonomik ortamlarda muhasebe denetim sisteminin yönetim kararları üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde büyük ölçekli ve hızla büyüyen şirketler için alınan her karar, şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, muhasebe denetimi, yöneticilere bilgi sağlayarak ve doğru finansal raporlama ve süreçlerin izlenmesini sağlayarak karar alma sürecini yönlendirmektedir. Çalışmamız, muhasebe denetiminin yönetim kararları üzerindeki etkisini anlamak için bir dizi adım içermektedir. İlk olarak, denetim, bağımsız denetim ve karar alma süreçleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Denetim sürecinin ne şekilde işlediği, bağımsız denetçilerin rolü ve karar alma sürecinin hangi aşamalarını etkilediği üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışma, muhasebe denetimi ve karar alma süreci arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyerek, işletmelerin daha sağlam ve bilinçli kararlar almasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-09

Sayı

Bölüm

Finans