KURUMSAL YÖNETIM YAPISININ MODERNLE?TIRILMESI

Yazarlar

  • admin admin Avrasya Akademi

Anahtar Kelimeler:

Kurum- mondernl&#601- ?dirm&#601- kurumsal- yönetim- yap?s?- prosedürü.

Özet

Ara?t?rman?n amac? kurulu?larda yönetim yap?lar?n?n modernle?tirilmesi özelliklerini dayand?rmakt?r. Ara?t?rma i?i bu alanda örgütün yap?sal analizine ve mant??? genellemesine dayan?r. Ara?t?rma sonucunda kurumda idareci sistemlerin kurumsal yap? tiplerini ara?t?r?lm??t?r. Ara?t?rman?n bilimsel yenili?in üzere yönetim yap?s?n?n iyile?tirilmesine yönelik ad?mlar algoritmay? tertip edilmi?tir.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler