COVİD-19 PANDEMİSİNİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE OKUL TERKİ VE DEVAMSIZLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar

  • İrfan YILDIRIM Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
  • Barış KOYUNCU

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V15-02

Anahtar Kelimeler:

Covid-19- Pandemi- Mesleki ve Teknik Eğitim- Okul Terki- Devamsızlık

Özet

COVID-19, Ocak 2020'de Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde son zamanlarda görülen pnömoni salgını sırasında keşfedilmiştir. Tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını, 200'den fazla ülkede yaklaşık 1,6 milyar öğrenciyi etkileyerek, insanlık tarihindeki en büyük eğitim sistemlerinde de bozulmaya neden olmuştur. Okulların, kurumların ve diğer öğrenme alanlarının kapatılması, dünyadaki öğrenci nüfusunun %94'ünden fazlasını etkilemiştir. Bu, hayatımızın her alanında geniş kapsamlı değişiklikler getirmiştir. Sosyal mesafe ve kısıtlayıcı hareket politikaları geleneksel eğitim uygulamalarını önemli ölçüde bozmuştur. Birçok okul, kolej ve üniversite yüz yüze öğretimi durdurmuştur. Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitimde pandemi nedeniyle okul terki ve devamsızlık sorunu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında eğitim gören öğrencilerin okul terki ve devamsızlık nedenlerini ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre devamsızlık ve okul terki ile ilgili olarak, ailevi nedenlerin başında ebeveyn ilgisizliği, ekonomik yetersizlik, eğitim seviyesi, aile içi şiddet ve sağlık problemleri gelirken, sosyal çevre ile ilgili olarakta arkadaş çevresi, çevredeki yanlış örnekler ve uyuşturucu gibi olumsuz alışkanlıklar ön plandadır. Öğrenci kaynaklı sorunlardan ise, sosyal medya, akademik başarısızlık, zihinsel yetersizlikler, gelecek planların olmaması ilk sıradadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-11

Sayı

Bölüm

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi