Yayın İlkeleri

 1. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

 2. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar kabul edilmez.

 3. Dergimizin yayın süresi yılda 4 defa olmak üzere; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarına gelen süredir. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

 4. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

 5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

 6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına sokulamaz.

 7. Dergimize gönderilen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize devredilmiş olur.

 8. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir durumunda çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Yayınlanmış olsa bile yayından kaldırılır.

 9. Çalışmaları değerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen bağımsız hareket ederler, dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi olmaz.

 10. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yer olması durumunda ilk sayıda, yoksa bir sonraki sayıda yayına alınır.

 11. Dergimizde çalışmaları değerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüşlere göre) iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

 12. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli tutulur.

 13. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz.

 14. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak reddedilir.

 15. Tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

 16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez.