6.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Över BULDU MEB,İstanbul
  • Kartal AĞAR
  • Faysal ÇİFTÇİ
  • Ahmet BARAN
  • Gurbet ÜLÜMEN

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V15-03

Anahtar Kelimeler:

Değerler Eğitimi- Türkçe- Türkçe Ders Kitabı- 6. Sınıf- Kazanım

Özet

Araştırmada, Ata yayıncılığın hazırlamış olduğu 6. Sınıflar için Türkçe Ders Kitabında bulunan (1.tema ile sınırlı olma üzere) 3 okuma metni, 1 dinleme, 1 serbest okuma metnini değerler eğitimi açısından incelemesi amaçlanmaktadır. Metinlerin değerler eğitimi açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma evrenini 6. sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Örneklemi ise aynı kitabın (1.teması ile sınırlı kalmak üzere) 3 okuma, 1 serbest okuma, 1dinleme metninden oluşmaktadır. Bu çalışmada; 6. sınıf Türkçe ders Kitabının 1.temasında bulunan metinler değerler eğitimi yönüyle incelenerek tespit edilmiştir. İçerik (doküman) analizi ile yapılan bu çalışmada önce literatür taraması ardından alan öğretmeni görüşlerine başvurulmuştur. Sonrasında herbir metin özenle araştırmacı tarafınca incelenerek var olan değerler tespit edilmiştir. Tema ve metin temelli tasnif uygulanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda 6. sınıf Türkçe ders kitabının birinci temasında bulunan “Vermek Çoğalmaktır” adlı metinde; yardımseverlik, saygı, dostluk ve sevgi değerleri tespit edilmiştir. “Canım Aliye Ruhum Filiz” adlı metinde; Sevgi, Dürüstlük, Sorumluluk ve Yardımseverlik değerleri tespit edilmiştir. “Kuğular” adlı metinde; sabır, sevgi, özdenetim, adalet ve sorumluluk değerleri tespit edilmiştir. “Sahibini Unutmayan Köpek” adlı metinde; sevgi, dostluk ve yardımseverlik iken alt değerler ise merhametli olma, vefalı olma, misafirperver olma ve sadık olmadır. “Yaştan Gileyliyim” adlı metinde geçmişe duyulan özlem vardır. Özlem ise Sevgi, Vefa, Merhamet gibi değerleri barındırır. İncelenen ders kitabının 1. Teması, 4 farklı metin türü ve 29 farklı değer barındırması 6. sınıf Türkçe ders Kitabı ders kitabının değerler eğitimi açısından zengin olduğunu, değerleri aktarmada başarılı ve yeterli olduğunu görülmektedir

İndir

Yayınlanmış

2022-10-11

Sayı

Bölüm

Türkçe Eğitimi