DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yazarlar

  • Ayşenur SIR Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Menekşe Seden TAPAN BROUTIN

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V15-04

Anahtar Kelimeler:

Cabri Geometri- dinamik geometri yazılımları- Öklid geometrisi- Van Hiele geometri anlama düzeyleri testi

Özet

Bu çalışmada dinamik geometri yazılımı kullanılarak araştırmacılar tarafından tasarlanmış bir öğretim modülünün öğretmen adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Gerçekleştirilen öğretim deneyinde dinamik bir aksiyomatik sistem olarak Öklid geometrisinin temelleri, temel teoremlerin ispatı, geometrik yapıların inşası üzerinde durulmuştur. Uygulama, Cabri Geometri Dinamik Geometri Yazılımı kullanılarak yapılandırmacı bir yaklaşımla geometrik yapıların oluşturulmasını içeren Geometri-1 ders müfredatını kapsayacak şekilde 12 hafta sürmüştür. Katılımcılar 2016-2017 bahar döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına kayıtlı Geometri-1 dersini alan 68 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının belirlenen Van Hiele geometri anlama düzeyleri yüzde ve frekans tabloları ile birlikte sunulmuştur. Çalışmada tek örneklem grubu olduğundan ve parametrik testlerin varsayımları karşılandığından grupta yer alan öğrencilerin öntest ve sontest puanlarının kendi içlerinde karşılaştırılabilmesi için bağımlı örneklemler t testi istatistiksel analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Buna göre uygulanan teknoloji destekli geometri öğretiminden sonra öğrencilerin geometri anlama düzeylerinde anlamlı düzeyde bir artış meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen geometri öğretiminin öğretmen adaylarının geometri anlama düzeylerine olumlu katkı sağladığı ve uygulanan öğretim yönteminin geometri başarısını arttırdığı söylenebilir. Etkili bir geometri öğretimine yönelik dinamik araçlarla zenginleştirilmiş geometri derslerinin geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adayları üzerinde etkisini ortaya koymak önemlidir. Bu çalışmanın bulguları, lisans matematik derslerinin öğretim yöntemlerine katkı sağlayacak ve gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-11

Sayı

Bölüm

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi