BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM YÖNETİMİNDEKİ, YERİ, ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Yazarlar

  • Tolunay DİKİCİ Ahmet Yesevi Üniversitesi
  • Tuğba KODAL YASDIKCIOĞLU Ahmet Yesevi Üniversitesi
  • Yasemin BİLGEÇ MEB

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V16-01

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Teknolojisi- Bilgi Sistemleri- Eğitim Yönetimi

Özet

Bilgi teknolojisi, geleneksel eğitim sistemlerinde multimedya yaklaşım, işbirlikçi öğrenme, çevrimiçi eğitim, uzaktan eğitim, e-öğrenme, sanal öğrenme gibi konularda gerçek anlamda devrime neden olmuştur. Bilgi teknolojisi uygulamaları akademik kurum ve kuruluşlarda sıklıkla kullanılırken bu da öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştırmaktadır. Söz konusu teknolojiler aynı zamanda bireylerin yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesinde destek olmaktadır. Bilgi teknolojisinin eğitim yönetimi alanında kullanımı eğitim kurumlarına pek çok avantaj sağlamaktadır. Bilgi teknolojisinden, bilginin inşasını ve paylaşımını artırmak, harici açık bilgiye erişimi artırmak, bilginin görüntülenmesini kolaylaştırmak için yararlanılabilir. Bilgi teknolojisi, eğitim yönetimi modelleriyle etkileşimlerine ilave olarak tek tek teknolojilerin kendileri de incelendiği zaman, eğitim yönetiminde bilgi teknolojisi alternatif uygulamalarını neyin teşkil ettiğine ilişkin bir yaklaşım meydana çıkmaya başlar. Ne var ki, bilgi teknolojisi eğitim sorunlarında tek çözüm olarak önerilmemektedir. Esasen eğitimdeki pek çok sorun öğrenme ile ilgili olmayıp genellikle sosyal bir sorundur. Yine de bilgi teknolojisi, işbirlikçi, bilişsel ve yapıcı eğitim yönetiminin etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayabilir. Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin eğitim yönetimindeki, yeri, önemi ve geleceği incelenmiştir. Bu kapsamda bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri ve eğitim yönetimi hakkında da bilgiler verilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-07

Sayı

Bölüm

Eğitim Yönetimi ve Denetimi