OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖNEMİ

Yazarlar

  • Ayşenur TOPTAN UZUNÇARŞILI MEB
  • Ülkü Büşra ÜLKÜ AKIN MEB
  • Nurten MOLLAOĞLU MEB

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V16-04

Anahtar Kelimeler:

İletişim- İletişim Becerisi- Okul Öncesi Öğretmen

Özet

İletişimin bireylerin yaşamında çok önemli bir rol oynadığı aşikardır. Yalnızca enformasyon ve bilgi paylaşımında sürecinin kolaylaştırılmasının yanında, bununla birlikte bireylerin ilişkiler geliştirmesine de katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı iletişimin önemi küçümsenmemelidir. Çocukların çevresinde bulunan kişiler, çocuğun sosyal gelişiminin hayati belirleyicileridir zira çocuklar yalnızca diğer bireyleri model alarak ve gözlemleyerek dahi dünya hakkında pek çok husus öğrenirler. Okul öncesi öğretmeni, çocuklar ile yakın çevrelesinde yer alan bireyler arasında ilişkileri kapsayan çocukların mikrosistemindeki yetişkinler arasında gösterilebilir. Bundan dolayı okul öncesi öğretmenler gelecek nesillerin gelişimi ve şekillenmesinde, önemli büyük bir role sahiptir. Ne var ki çocuk ile öğretmen arasında güçlü bir ilişki kurulması, çocukların eğitiminde olduğu kadar akademik, davranışsal, bireysel ve sosyal gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Olumlu ilişkiler, öğretmen ve çocuk arasındaki hassas etkileşimlere, özellikle de sözel etkileşimlere dayanır. Temelde okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarla olumlu ilişkiler kurması, yeter düzeyde iletişim becerilerine haiz olmasını gerektirmektedir. İyi iletişime sahip öğretmen her zaman işleri daha anlaşılır ve kolay duruma getirir. Öğretmenin iyi iletişim becerileri, öğrencilerin mesleki yaşam ve akademik başarısı adına esas ihtiyaçtır. Öğretmen sınıfta öğrencilere genellikle sözlü olarak yönergeler iletir. Zayıf iletişim becerilerine sahip öğretmen, çoçukların öğrenme ve akademik başarılarında başarısızlığa yol açabilir. Çocukların neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlaması gerekirken, bu tamamen öğretmenin sınıfta benimsediği iletişim becerilerine bağlıdır. Etkili iletişim, sınıftaki öğrencilerle etkileşimde, sınıf yönetiminde ve eğitimin aktarılmasında bir öğretmen için gerçekten önemli bir husustur. Öğretmenin, değişik düşünme yaklaşımları taşıyan çocuklara da öğretmek zorunluluğu vardır. Çocukların kapasite ve yetenekleri doğrultusunda öğretmek için bir öğretmenin çocukları öğrenme süreçlerine motive edecek iletişim becerilerini benimsemesi gerekir. Öğretmen-çocuk ilişkisine ilaveten, öğretmen ve aile arasındaki iletişimin de pozitif olması, gerek ailenin çocuğun eğitim sürecine katılmasına pozitif açıdan etki etmekte gerekse çocuğun okul ve ev arasında daha pozitif ilişki kurmasını desteklemektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-07

Sayı

Bölüm

Okul Öncesi Öğretmenliği