ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN BESLENME VE DÜZENLİ SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Yazarlar

  • Rıdvan YILMAZ MEB

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V16-05

Anahtar Kelimeler:

Ergenlik Dönem- Birey- Beslenme- Spor

Özet

Ergenlik insan doğasının yetişkinliğe geçiş evresi olarak adlandırılır. Her insanın yaşam döngüsünde yeri bulunan ergenlik döneminin bireye göre dönem uzunluğu ve bu dönemin geçtiği yaş aralığı değişiklik göstermektedir. Ortalama bir kabul olarak bakarsak bu dönem 12-20 yaş arasındaki zaman dilimidir. Bireyde gözlenebilen hızlı ve süreli bir gelişim evresi olan ergenlik döneminde bireyin çocuksu tutum ve davranışların yerini yetişkinlik davranışları ve ergenlik dönemi öncesine nazaran daha olgun ve geniş bakış açısı alır. Aynı zamanda ergenlik dönemi cinsiyet yetilerinin kazanıldığı dönemdir. Bu dönem ortalama olarak kızlarda erkeklere oranla iki yıl kadar önce olgunlaşmaları nedeniyle bu dönem kızlarda 10-12 yaşları arasında erkeklerde ise 12-14 yaşları arasında başlar. Ergenliğin sonlarına doğru bu boşluk daralmış gibi görünmektedir. Sosyo-ekonomik koşullar, iklim ergenliğin başlamasında etkilidir ve ergenliğin geç ya da erken olmasına neden olur. Ergenlik dönemi bireylerde hem bedensel hem davranış değişikliklerine neden olur. Bu değişiklikler cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bu dönemin bireyin hayatında çoğu şeye etki ettiği bir kabul olmakla beraber temel olarak sosyal ve kişisel yaşantıya etkisi bariz şekilde görülmektedir. Başta bireyin kendi düşünceleri sahip olduğu yaşantısı ve fiziksel özellikleri gibi durumların yanı sıra aile yaşantısı, eğitim hayatı, sağlık durumu ve sosyal ilişkilerinde sorun yaşadığı bu dönem bireyin yetişkinliğe geçiş ve karakterinin oturmasındaki en önemli süreçtir. Biz de bu araştırmada ergenlik dönemindeki bireylerin spor yapma alışkanlıkları, hastalık durumları, sosyal ilişkilerini, hayata dair bakış açıları, duyarlılık seviyelerini ve beslenme alışkanlıklarını araştırmak ve bu araştırmayı yaparken ergenlik dönemindeki bireylere 4 adet sosyo-demografik ve 25 adet spor yapma alışkanlıkları, hastalık durumları, sosyal ilişkileri, hayata dair bakış açıları, duyarlılık seviyeleri ve beslenme alışkanlıklarına yönelik soru sorulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-07

Sayı

Bölüm

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme