OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI

Yazarlar

  • Sümeyya UZAN

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V17-04

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Eğitim- Öğretmen- Reggio Emilia Yaklaşımı

Özet

 

Reggio Emilia yöntemi erken çocukluk eğitimi için alternatif yöntemlerden biridir. Yapılandırmacı pedagojik teoriler, sosyoloji ve pedagojik eleştiriye göre eğitimin savunulduğu bu yaklaşımda çocuklar, ilgili konularda araştırma yaparak, ilgilerini çeken konularda projeler üreterek, yaparak yaşayarak bilgiyi yapılandırırlar ve zengin ortamlarda yaşamak, becerileri bilimsel süreçlerde kullanmak, görsel sanatlar ve oyunlar gibi farklı yöntemler kullanırlar. Türkiye'de son yıllarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen uygulamaları konusunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada, Reggio Emilia erken çocukluk eğitimi yaklaşımının Türkiye'deki mevcut Okul Öncesi Eğitim programına yansımasının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-21

Sayı

Bölüm

Eğitim