YAPAY ZEKA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Yazarlar

  • Sacide GÜLEL
  • Abdurrahim SARGIN
  • Halil İbrahim ÇETİN

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V17-05

Anahtar Kelimeler:

Yapay Zeka- Eğitim, Bilim, Teknoloji

Özet

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımzda hızla yer almaya başlayan yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâ ve bilişsel yeteneklere sahip olmasını amaçlayan bir bilim ve teknoloji alanıdır. Yapay zekâ, bilgisayar programlarının belirli görevleri gerçekleştirmek için insan benzeri düşünme, öğrenme, problem çözme ve karar verme yeteneklerini kullanmasını hedefler. Gelecekte mesleklerin çoğunluğunun temelinde yapay zekâ olacağı düşünüldüğünde öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi buna hazırlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Burdan yola çıkarak bu çalışmanın amacını son yıllarda giderek artan ve eğitimde kullanılmaya başlanılan yapay zekâ hakkında öğretmenlerimize eğitim vererek öğretmenlerimizde farkındalık yaratmak oluşturmaktadır. Bu farkındalık ile hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yapay zekâya olan ilgelerinin artması öngörülmektedir. Şanlıurfa Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalşma ile 32 öğretmene yapay zeka hakkında eğitimler verilmiştir. Eğitim sonunda öğretmenlerin %56,3’ü kesin katılıyorum, %31,2’si ise katılıyorum cevabını vermiş ve verilen eğitimden memnun oldukları görülmüştür. Verilen eğitimin başarıya ulaşmasında  eğiticinin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olması, öğretmenlerin isteyerek çalışmaya katılmaları büyük avantaj sağlamıştır. Bulgulardan yola çıkarak çalışma sonunda önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-21

Sayı

Bölüm

Eğitim