KÖY ORTAOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Gülgün YÜKSEL
  • Alaattin KORTAK
  • Sacide GÜLEL
  • Emine ÖNDEROL GÜMÜŞ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V17-06

Anahtar Kelimeler:

: 21. yüzyıl- beceri- 21. yüzyıl becerileri- köy ortaokulu, öğrenci

Özet

Bu araştırmada, köy ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip olma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini, toplam 210 köy  ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip olma düzeylerini incelemek amacıyla “Köy Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, betimsel istatistikler ve fark analizleri kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucuna göre, köy ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri düzeylerinin genel olarak düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, sınıf kademeleri, kardeş sayıları, baba eğitim durumları, anne eğitim durumları, aile gelir durumları, kendilerine ait çalışma ortamı durumları, internete erişim durumları, kullandıkları teknolojik alet durumları ve boş zamanı değerlendirme durumları ile 21. yüzyıl beceri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu farklılığın oluşmamasında bireylerin benzer sosyoekonomik aile yapılarına ve çevre koşullarına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-21

Sayı

Bölüm

Eğitim