OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-02

Anahtar Kelimeler:

Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmeni

Özet

Okul öncesi eğitim aşaması, çocukların gelişimi için hayati bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte, özellikle kaynaştırma eğitimi ihtiyacı olan çocukların gelişimi büyük önem taşımaktadır. Özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıf ortamında eğitim görmesiyle açıklanan kaynaştırma, son dönemlerde daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Bu çocukların başarılı bir gelişim süreci geçirebilmeleri, erken dönemde gerekli özel eğitim hizmetlerine erişimleri ile doğrudan ilişkilidir. Özel gereksinimli çocukların, normal gelişim gösteren çocuklarla bir araya getirilerek kaynaştırma eğitimine alınmaları ve bu süreçte başarılı bir şekilde ilerlemeleri, öğretmenlerin görüş ve tutumlarına bağlıdır. Bu araştırmada, okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamaları karşılaştırmalı değerlendirilmiş, öğretmenlerin bu konudaki yeterlilikleri ve önemi vurgulanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

Okul Öncesi Öğretmenliği