ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE SINIF İÇİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK İÇİN YETERLİLİK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-03

Anahtar Kelimeler:

Anaokulu eğitim, kültürel çeşitlilik, kültüre duyarlı eğitim

Özet

Kültürel olarak farklı öğrencilerin eşit eğitim şartlarından yararlanabilmesi için öğretmenlerin öğrencilere akademik ve sosyal davranışlar kazandırmakla birlikte onların kültürel farklılıklarına saygı duyarak demokratik öğrenme ortamları oluşturmaları gerekmektedir. Farklı kültürden gelen öğrencilerin akademik başarıları, öğrenme biçimleri, grup içi ve gruplar arası ve dil ile ilgili becerileri geldikleri kültürün anlayışından oldukça etkilenmektedir. Bu nedenle, okullarda sürdürülebilir bir öğrenme-öğretme ortamının oluşturulmasında öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu araştırma, anaokulu öğretmenlerinin sınıf ortamındaki kültürel çeşitliliğe karşı tutumlarını incelemeyi ve bu çeşitlilikle başa çıkmak için kullandıkları öğretim stratejilerini ve tekniklerini belirlemeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, devlet, özel ve uluslararası anaokulu kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, sınıflarında yabancı uyruklu öğrencilere sahip olup olmadığını dikkate alarak kültürel çeşitliliğe yönelik bakış açılarını açıklamak amaçlanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin kültürel çeşitlilikle ilgili görüşlerinin sınıf içi uygulamalara nasıl yansıdığını anlamak için bu konudaki strateji ve tekniklerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

Okul Öncesi Öğretmenliği