ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-07

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul Öğrencileri, Dijital Oyun Bağımlılığı, Dijitalleşme

Özet

Ergenlerin bilgisayar ile ilişkilerinin önemli bir kısmını bilgisayar oyunları oluşturmaktadır. Dijital oyunların oyunculara sunduğu ortamlar ele alındığında, yaratılan hayal dünyası ve dünyayı istenilen şekilde değiştirilebilir olması, gerçek dünyada yapılamayacak bazı davranışların bilgisayar ortamında yapabilir olması ve geniş bir etki alanının bulunması bu oyunların en çok tercih edilen eğlence aracı haline getirmektedir. Dijital oyun bağımlılığı, çocukların oyun oynamayı uzun süre durduramamaları, oyunu gerçek yaşantılarıyla ilişkilendirmeleri, oyun nedeniyle sorumluluklarını aksatmaları ve oyunu diğer etkinliklere tercih etmeleri gibi faktörlerle çocuklarda sosyal veya duygusal sorunlar ortaya çıkaran bir davranış bağımlılığı durumudur. Bu yönüyle, gençlerin günlük yaşantısını, düşüncelerini, hatta davranışlarını etkilemektedir. Günümüzde ortaokul öğrencilerinde rastlanan dijital oyun bağımlılığının yaygınlığı konu ile ilgili yapılan çalışmaların önemini hatırlatmaktadır. Diğer yandan dijital oyun bağımlılığına eğilimi arttıran olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılıp incelenmesi, oyun bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalara dayanak oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada dijital oyun bağımlılığı, duygusal-davranışsal sorunlar ve önerilere yer verilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

Ortaöğretim Sosyal Alanları Eğitimi