İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-08

Anahtar Kelimeler:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Okul, İdare, Öğrenci, Tedbir

Özet

İş sağlığı ve güvenliğinin bir fikir olarak gelişmesinin sebebi; insanlığın oluşmasından başlayarak yaşamın her aşamasında güvenli beslenme, barınma ve iş olanaklarının sağlanmasından başlayarak ortaya çıkmasıdır. Çeşitli faaliyetler gerçekleştirilirken istenmeyen durumlardan kaçınmak için alınan önlemlere iş sağlığı ve güvenliği denir. İş sağlığının gelişmesini sağlayan temel faktör, çalışma ortamında çalışanlarda tespit edilen sağlık ve hastalıklar alanındaki gelişmeler olmuştur. Sanayileşme ile birlikte emek faktörünün neden olduğu hastalıklar görülmeye başlandı. Uygulamada iş sağlığı ve güvenliği kavramları birbirinden ayrılmaktadır. İş sağlığı, çalışanlara sağlık standartlarına uygun olarak sağlıklı bir çevre sağlamak, iş güvenliği ise çalışma ortamında çalışanların organlarının bütünlüğünü bozacak ve yaşamsal olaylarını etkileyecek tehlike ve riskleri belirleyerek çalışma ortamının güvenliğini sağlamaktır. Yaşamın her aşaması doğrudan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilidir. İş sağlığı ve güvenliği de bir kültürdür. Kültürün temeli toplumun alışkanlıklarıdır. Çocukları erken yaşlardan itibaren bu konularla tanıştırmak, yaşamları boyunca sürdürecekleri güvenlik ve sağlık alışkanlıklarının temellerinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, güvenlik kültürünün ilkokuldan itibaren edinilmesi gerektiği fikridir. Bu çalışmada İlköğretim Kurumlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği konusu işlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

İlköğretim