FARKLI BRANŞLARDA SPOR YAPAN SPORCULARIN SAKATLIKLARININ ARAŞTIRMASI

Yazarlar

  • Şevki KOLUKISA Giresun Üniversitesi- Spor Bilimleri Fakültesi
  • Fatma DİNÇ Giresun Üniversitesi- Spor Bilimleri Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2016-V6-01

Anahtar Kelimeler:

Spor- sakatl?klar?- ?lk- Yard?m- Rehabilitasyon- Antrenman

Özet

Spor dünyasında her gün sporcular çeşitli risklerin altında aktivitelerine devam etmektedir. Bu risklerin bir bölümü sporcuların performansını olumsuz yönde etkilerken, bir bölümü de sportif yaralanmalara yol açmaktadır. Ayrıca ülkemiz özelinde, sporda çok önemli olduğuna inandığımız, “sporda risk” konusunda birçok sporcunun, çalıştırıcının ve yöneticinin yeterli bilgisi bulunmadığı bilinmektedir. Bu çalışma farklı branşlarda spora devam eden yaş ortalaması 25.2 olan ve spor yapma yaşı 12 yıl olan aktif 146 erkek ve 14 bayan toplam 160 sporcuya anket yöntemi uygulanarak elde edilen veriler varyans analizi kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmada araştırmaya katılan 160 sporcun cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkeklerin sayısı 146 ve kadınlar sayısı ise 14 oluşturduğu görülmektedir. Ankete katılan sporcuların spor yapma seviyeleri ve branş dağılımı ise; milli takım oyuncusu olmayıp amatör oyuncuların sayısı 76 sporcu olup profesyonel oyuncuların sayısı 84 dır. Sportif branşlara dağılımı ise futbol oynayanların sayısı 106 olup olup ikinci yoğunlukta ise dövüş sporlarıyla uğraşan sporcuların sayısı 24 dır. Sakatlık durumuna bakıldığında ilk sırayı burkulma 60 kişi olup ,kas sakatlıkları 17 kişi olup, kırık çıkık 11 kişi, kanama 11 kişi olarak tespit edilmiştir. En çok sakatlanma antrenman anında olmuştur Sporcuların yeterli ısınmaması sonucunda yüksek bir oranda sakatlık meydana gelmiştir. Spor sakatlığı günümüzde yaygın olan bir durumdur. Bu konuda eğitim görmüş kişilerin dışında her sporcunun belli başlı ilkyardım müdahalesini bilmesi gerekir. Ağır bir spor sakatlığı geçiren sporcular tekrar eski performansına geri dönebilmesi için belli bir zamana ve tedaviye ihtiyaç vardır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler