2005 - 2015 Yılları Arasında Yayımlanmış Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Kavramsal, Gelişimsel ve Biçimsel Açıdan İncelenmesi

Yazarlar

  • Fatma YAŞAR EKİCİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
  • Şükran TURHAN
  • Tuba YILMAZ
  • İsmi KABACA
  • Zeynep Kübra POYRAZ
  • Yasemin NUMANOĞLU İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.17740%20/eas.edu.2016-V6-02

Anahtar Kelimeler:

Okul- Öncesi- Hikâye- Kitab?- Kavramsal- Geli?imsel- Biçimsel- Özellikler.

Özet

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye'de 2005-2015 yılları arasında yayınlanan okul öncesi hikaye kitaplarının kavramsal,gelişimsel ve biçimsel açıdan incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 24 farklı yayınevinden (Ya pa, Zambak, Morpa, Ünlü Çocuk, Şiir Çocuk, Polat, Esin, Koza, Çoşku, Bilim Kağıt, Zirve, Akvaryum, Duru, Uçan Balık, Timaş, Tudem, Gendaş, Smg, Erdem, Kaknüs, Yeşil Dinazor, Tubitak, Açev, Damla Yayınevi) yayınlanmış olan 140 okul öncesi hikaye kitabı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Okul öncesi hikaye kitapları kavramsal açıdan incelendiğinde en çok arkadaş ve arkadaş ilişkileri kavramına, en az dürüstlük kavramına yer verildiği görülmektedir. Okul öncesi hikaye kitapları gelişimsel açıdan incelendiğinde en çok hikayenin dilinin yalın, açık ve anlaşılır olmasına vurgu yapıldığı, en az ise banyo yapma ve kardeş kıskançlığına vurgu yapıldığı görülmektedir. Okul öncesi hikaye kitapları biçimsel açıdan incelendiğinde en çok resimlerin metne uygun ve tutarlı olmasına dikkat edildiği, en az ise hikayenin çocuk için dinlemeyi engelleyecek uzunlukta olup olmadığına dikkat edildiği görülmektedir.   

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler