AEROBİC FİTNESS YAPAN SEDANTER BAYANLARIN FİZYOLOJİK DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazarlar

  • Şevki KOLUKISA GİRESUN ÜNİVERSİTESİ-SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  • Elif YILMAZ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ-SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2016-V6-03

Anahtar Kelimeler:

Spor- Egzersiz- Aerobik- Obesite- Fitness

Özet

Bu araştırma; 2015 –2016 yılı Giresun/ Bulancak bulunan Portakal spor fitness salonunda spor çalışmalarına katılan 200 üye içinden, sportif faaliyetlerden fitness branşının aerobik egzersiz türünü tercih eden orta yaşlı sedanter 26 bayan aritmetik ortalama (27 ( -8/+12) oluşmaktadır. Deneklere aerobik egzersize başlamadan önce Body Pass GAIA 359 plus ölçüm cihazı ve 0,01 cm hassasiyetindeki MK-220 model metal metre ile ön-test ölçümleri yapılarak, ön-test verileri bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. Deneklerin tümüne 12 hafta süreli ve haftada 3 gün tekrarlı günde bir saat 15dakikalık aerobik ve fitness çalışmaları uygulanmıştır. 12 hafta sonunda öntest yönteminin aynısı uygulanarak deneklere son-test ölçümü yapılmıştır. Her iki teste kendi içinde kayıt altına alınarak tüm verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları (standart hataları) hesaplanmıştır. Deneklerin ön ve son test değerlerinin karşılaştırılmaları Paired Samples t – testi ile yapılmış Sonuçların 0.05 önem seviyesinde olup olmadığına bakılmıştır. 12 haftalık süreç sonucunda vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, yüzde olarak vücuttaki yağ miktarı düşüş kemik yoğunluğunda, kas yoğunluğu, sıvı yoğunluğunda ise artış istatistiki olarak anlamlı bir şekilde gözlemlenmiştir (p<0,05).  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler