KİTAP ÖZETİ DEMOKRATİK EĞİTİM JOHN DEWEY’İN EĞİTİM FELSEFESİ ÜZERİNE

Yazarlar

  • Hatice KADIOĞLU ATEŞ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
  • Merve GÜL MAZI İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2016-V6-04

Anahtar Kelimeler:

Anahtar- Sözcükler:- John- Dewey- Demokratik- e?itim- felsefesi

Özet

Bu çalışma, Demokratik Eğitim isimli kitabın özetidir. Eser, 92 sayfalık bir kitaptır. Yazarı, Kemal Bakır’dır. Kitabın tam adı, “Demokratik Eğitim John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine” dir. Eser Pegem Akademik Yayıncılık tarafından basılmıştır. Eserin birinci baskısı mart 2011 tarihinde yapılmıştır. İkinci baskı eylül 2012 tarihinde basılmıştır. Eserin basım yeri Ankara’dır. Kitabın ederi 12 TL’dir. Eser; önsöz, giriş, John Dewey, Demokratik eğitim ve sonuç başlıklarından oluşur. Birinci başlık olan John Dewey; John Dewey kimdir, Dewey ve Pragmatizm, Pragmatizm nedir, Dewey’in felsefesi, felsefenin anlamı ve felsefi yöntem, Geleneksel ve modern felsefenin eleştirisi, Felsefenin yeniden inşası, Dewey ve eğitim alt başlıklarıyla ele alınmıştır. İkinci başlık Demokratik eğitimdir. Bu başlık şu alt başlıklarla irdelenmiştir; Demokratik Eğitim Nedir, Demokrasi Nedir, Dewey, Demokrasi ve Liberalizm, Demokrasi ve Eğitim, Demokratik toplum ve demokratik eğitim, Demokratik Eğitim Yaklaşımları, İlerlemecilik (Progressivism), Yeniden kurmacılık (Reconstructions), Yapılandırmacılık (Constructivism), Demokratik Eğitim Modeli, Öğrenci merkezli eğitim, Aktif öğrenme, Yansıtıcı düşünme ve Yaratıcı problem çözme. Sonuç kısmında Dewey’in öğrenci merkezli eğitim yaklaşımında ortaya koyduğu aktif öğrenme stratejisinin yaşamın bizzat kendisi olması bakımından eğitimi daha verimli ve gerçekçi bir süreç olarak ortaya koyduğu ifade edilmektedir. Bireyin yaşantı yoluyla gündelik yaşamdan seçilmiş problemlere yönelerek çözüm yolları aramasının yaratıcılığını geliştiren en büyük etken olduğu ifade edilmektedir. Yaratıcı problem çözmenin demokrasinin yöntemi olduğu vurgulanmıştır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler