GEÇİŞ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Yazarlar

  • Aziza SYZDYKOVA Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
  • Aktolkin ABUBAKİROVA Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

turizm- gelirleri- geçi?- ekonomileri- büyüme- panel- nedensellik

Özet

Bu çalışma, 1995-2018 dönemi için 15 geçiş ülkesinde turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkileri incelemektedir. Ampirik analizde ülkeler arasında bağımlılık ve heterojenliği hesaba katan panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre 15 geçiş ülkesinin 3'ünde (Bosna Hersek, Rusya ve Ukrayna) turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da ise çift yönlü ilişki tespit edilmiştir. Kazakistan ve Azerbaycan için ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönlü ilişki bulunurken, diğer ülkeler için iki değişken arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Ampirik bulgular, incelenen 15 geçiş ülkesi için önemli politika sonuçları sağlamaktadır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler