TURİZM ÖĞRENCİLERI İLE SEKTÖRÜN YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ ÜZERİNE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Yazarlar

  • Cemre TAŞKIN ESKİCİ Muğla Sıtkı Koçman University
  • Perihan KORKUT Muğla Sıtkı Koçman University

Anahtar Kelimeler:

Mesleki- ?ngilizce- turizm- ö?rencileri- ihtiyaç- analizi- sektör- beklentileri

Özet

Günümüzde dünyanın dörtte bir nüfusu farklı sebeplerle İngilizce kullanmaktadır ve turizm sektörü de İngilizcenin yaygın olarak kullanıldığı başta gelen alanlardan biridir. Dil eğitimi yüksek okul ve fakültelerde bulunan turizm programlarda zorunlu dil eğitimi olarak yer almaktadır. Mesleki İngilizce dersleri de dil eğitiminin bir parçasıdır. İngilizcenin zorunlu ders olması ortak nokta olmasına rağmen üniversitelerde okutulan mesleki İngilizce derslerinin ortak bir müfredatı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin mesleki İngilizce dersinden beklentileri ve sektörde yönetici pozisyonunda bulunanların yeni işe alacakları bir çalışandan bekledikleri İngilizce bilgisinin ne olduğunu bulmak, beklentilerinin örtüşüp örtüşmediğini karşılaştırmak ve beklentiler arasında uyuşmazlık doğarsa okulun bu uyuşmazlık karşısındaki rolünü tartışmaktır. Bu kapsamda bir grup yüksek okul öğrencisine anket uygulanmış ve resort turizminin önde gelen otellerinin yöneticileri ile görüşülmüştür. Bulgular öğrencilerin ve yöneticilerin İngilizce konusunda beklentilerinin çoğunlukla örtüştüğünü, yöneticilerin mesleki İngilizce dışında genel İngilizce bilgisine de önem verdikleri, özellikle akıcı konuşma konusunda ısrarcı oldukları yönündedir. Bu sebeple mesleki İngilizce müfredatı hazırlanırken genel İngilizce konularına da yer verilmesi gerektiği sonucu ağır basmaktadır. Yüksekokullardaki zorunlu İngilizce ders saatinin arttırılması öneriler arasındadır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler