SPOR TURİZMİNDE GENÇLERİN ROLÜ

Yazarlar

  • Banu BAKIRCI
  • Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Anahtar Kelimeler:

Spor- Turizmi- Gençlik- Sporcu

Özet

Gençlik, bedensel, sosyal ve ruhsal/psikolojik değişimin yaşandığı çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan ve bireyin kimlik kazanma sürecini de etkileyen dönem olarak tanımlanabilir. Gençlik ile birlikte anılan kavramlar arasında "spor" yer almaktadır. Sporun bir yaşam biçimi içerisinde değerlendirilmesinde yaş faktörünün ve düzenli yapılmasının önemi büyüktür. Spor faaliyetleri, voleybol gibi takım oyunu temelinde ve gruplar halinde yapılabilen, aynı zamanda satranç gibi zekâ oyunu şeklinde bireysel de gerçekleştirilebilen geniş bir yelpazeyi ifade eder. Ayrıca maçlar, yarışmalar gibi etkinliklere sporcu veya izleyici olarak katılmak için yalnız bölgesel değil, aynı zamanda yerelden dünya ülkelerine ve dünya ülkelerinden yerele doğru yer değiştiren kişiler de spor turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla spor faaliyetlerinin ülke ekonomilerine, toplum sağlığına ve sosyal yaşama olan etkisi ortaya çıkmaktadır. Tüm bu bilgilerden hareketle çalışmada turizm endüstrisinde Muğla ili temelinde spor faaliyetlerine katılan gençlerin mevcut durumunun ve eğilimlerinin irdelenmesi ile turizme olan ekonomik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bakımdan durum çalışması temel alınarak ikincil ve yüz yüze görüşme tekniğiyle elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Muğla'da 2019 yılı itibariyle 74 bin 147 kişinin federasyona bağlı lisanslı sporcu olarak yer almasına rağmen 9 bin 475'inin aktif olarak spor yaptığı anlaşılmıştır. En çok ilgi gösterilen spor branşlarının ise futbol, izcilik, yelken, voleybol, satranç, kick boks, karate ve kürek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yalnız Fethiye'de yılda ortalama 15 organizasyon düzenlenmesi sonucu ortalama 7.500 sporcu sayısına ulaşılması ve iki gecelik konaklama yapıldığı takdirde yaklaşık 1.275.000 TL gelir sağlanması, çalışmada belirlenen önemli bir diğer sonuçtur. Bu sonuçlara göre spor faaliyetlerinin desteklenmesi (spor merkezleri aç?lmas? vb.), birey ve toplum sağlığını olumlu etkileyeceği gibi, aynı zamanda ekonomik etkiler de yaratacaktır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler