Makale Detayına Dönün WEB-SӘHIFӘNIN IŞ KEYFIYYӘTININ MÜŞTӘRİ QIYMӘTLӘNDIRMӘSI METODUNUN IŞLӘNILMӘSI. İndir PDF İndir