Alan Editörleri

Baş Editör 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER


Genel Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER


İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı


Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL


Stratej Editörü 

Dr. Öğretim Üyesi Muhsin Kadıoğlu

 

Çalışma Ekonomisi Editörü 

Dr. Öğretim Üyesi  Murat Çiftçi
Dr. Öğretim Üyesi Halil Özekicioğlu


Din Editörü 

Prof. Dr. İlyas Topsakal


Eğitim 

Doç. Dr. Ünsal Umdu  Topsakal


Sahne Sanatları Editörü  

Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ


Müzik Editörü 

Doç. Dr. Tarkan Yazıcı


Hukuk Editörleri

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ERÇİN


Mali Hukuk Editörü

Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR


İktisat Editörü 

Prof. Dr. Mustafa AKAL
Doç. Dr. Halil ÖZEKİCİOĞLU
Doç. Dr. Selim İNANÇLI


İstatistik – Sayısal Yöntemler – Ekonometri Editörleri 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER 

Dr. Öğretim Üyesi  Funda SEZGİN


İşletme

Prof. Dr. Remzi Altunışık


Muhasebe ve Finans Editörü 

Doç. Dr. Selçuk Balı


Maliye Editörleri 

Prof. Dr. Murat ÇAK
Doç. Dr. Haşim Akça
Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ


Sosyoloji Editörü 

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

 

Coğrafya Editörü

Prof. Dr. Cemallettin Şahin


Spor Bilimleri Editörü 

Prof. Dr. Bilge Donuk


Tarih Editörleri

Prof. Dr. İlyas Topsakal

Prof. Dr. Nuri Kavak

Dr. Suzan Akkuş

Türk Dili ve Edebiyatı Editörü 

Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz


Uluslararası İlişkiler Editörü 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL


Çağdaş Amerikan ve Kanada Edebiyatı Editörü

Dr. Öğretim Üyesi Arsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN


Türkçe Eğitimi Editörü

Dr. Öğretim Üyesi  Gökçe YÜKSELEN PELER

Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimi
 
Dr. Öğretim Üyesi. Suat KOL