İmtiyaz Sahibi

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Kutluk Kagan SÜMER

Görevi Avrasya Bilimler Akademisi Başkanı