Eğitim Çalışanlarına Yönelik Mobbing Uygulamalarının Olası Etkileri

Yazarlar

  • Nuri Dursun GÜLTEKİN Bursa Nilüfer Hatice Gani Erverdi Ortaokulu
  • Muhammed Vahdi AYDIN Bursa Osmangazi Doktor Necla Yazıcıoğlu İlkokulu

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V43-03

Anahtar Kelimeler:

Mobbing- Eğitim- Eğitim Çalışanları- Etki- Öğretmen

Özet

Mobbing, diğer anlatımla yıldırma, psikolojik şiddet, taciz veya terör, çalışma hayatında hemen her bireyin karşılaştığı, sistematik düşmanca tavır ve davranışlar içeren ve ağır sonuçlar doğuran günümüz olgularından biridir. Eğitim kurumlarında mobbingin çalışanlar ve kurum açısından birçok olumsuz sonucu vardır. Mobbing, mutsuz eğitimcilerin ortaya çıktığı ve eğitim kurumunda huzurun olmadığı bir çalışma yaşamını işaret ederken toplumsal sorunlara da yol açmaktadır. Eğitim kurumlarında mobbingten en çok etkilenen öğretmenlerin, mobbingle birlikte kişisel hayatı, ailesi, meslektaşları, öğrencileri, okul yönetimi ve dolayısıyla eğitim sistemi de olumsuz etkilenmektedir. Bu durum eğitim sisteminin verimliliği ve öğrenci başarısı ile birlikte doğal olarak toplumun da sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mobbing kavramı ve kapsamının anlaşılması, etki alanının belirlenmesi, karşılaşılan olumsuz davranışların tanımlanması, etkilerinin ortaya konması ve bu tarz davranışlar ile başa çıkma yollarının neler olabileceğinin tespit edilmesidir. Eğitimde verimliliği artırmak için eğitimci çalışanı motive eden bir yönetim anlayışına ve huzur içinde çalışabilecekleri bir örgüt iklimine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, mobbing davranışlarına maruz kalan öğretmenlerin kendilerini engelli, dışlanmış ve aşağılanmış hissettiren mobbing uygulamalarından korunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda mobbingle mücadele ederek eğitimcilerin üretkenliği, özgüveni ve katılımının artırılması, psikolojik ve sosyal sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Bu sayede sadece eğitim çalışanı değil, kurumun işleyişi, örgütsel yaşam kalitesi, toplumun sosyal ve ekonomik durumunda da olumlu değişimler yaşanabilir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

Eğitim