Eğitim Yönetimi ve Yöneticilerin Rolleri

Yazarlar

  • Hakan SÖNMEZ Bağcılar İstanbul Ticaret Odası İlkokulu
  • Osman TÜRK Bağcılar İstanbul Ticaret Odası İlkokulu
  • Mehmet KOYUN Bağcılar Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu
  • Emin TÜRKAN Bağcılar Gaspıralı İsmail İlkokulu
  • İsmail YILMAZ Bağcılarİstanbul Ticaret Odası Ilkokulu

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V43-04

Anahtar Kelimeler:

Eğitim- Eğitim Yönetimi- Okul Yöneticisi

Özet

Demokratik bir yönetim sisteminde, her alanda toplumsal kalkınma ve değişimin en önemli gücü eğitimdir. Demokratik eğitim sistemlerinin başarısı, eğitim yönetiminin etkililik ve verimlilik düzeyine bağlıdır. Eğitim yönetimi alanı son yıllarda dünyada ve Türkiye’de önem kazanmıştır. Bu bağlamda, eğitim yönetiminin, öncelikle hesap verebilir, şeffaf ve denetlenebilir uygulamalara açık olması gerekir. Eğitim ve okul yöneticiliğinin özgün koşullarıyla meslek olarak algılanmamasının eğitim yönetiminin hem uygulamalarını hem de gelişimini olumsuz yönde etkilediği açıktır.  Dünyada ve Türkiye'de gelişen sosyal, politik ve ekonomik süreçler sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları ve sorunlarının çözümünde eğitim yöneticilerine şüphesiz ki önemli sorumluluklar düşmektedir. Eğitim kurumlarının temel girdisi ve çıktısının insan olduğu ve bu kurumların ilk basamağında ilköğretim okulların yer aldığı düşünüldüğünde, kurumundaki insan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin yönetiminin çok önemli olduğu söylenebilir. Okulun yapı ve yönetiminde meydana gelen değişmeler, kuşkusuz okulu yöneten yöneticilerin rollerini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Okul yöneticisi küreselleşme, enformasyon teknolojisi, örgütsel öğrenme ve toplam kalite yönetimi gibi yeniliklerin karşısında yeni roller üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu da yeni bir misyon, liderlik ve her şeyden önce yeni bir yönetsel davranış gerektirir. Bu kurumun yönetim basamağındaki liderlik özelliklerine sahip, öz güveni olan, yaratıcı, düzenli ve duyguları anlayabilen kısacası kişiliği uyumlu, dengeli ve bütünleşmiş olan bir eğitim yöneticisi, kurumu içinde sağlıklı ilişkiler içinde olacaktır. Buna dayanarak, yöneticilerin diğer bir değişle eğitim kurumu liderlerinin kişilik yapısının, yönetimdeki yerinin yadsınamayacak kadar önemli olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

Eğitim