Sosyal Medya ve Demokratik Katılım

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V43-05

Anahtar Kelimeler:

Siyaset- demokrasi- medya- sosyal media

Özet

Küreselleşen ve dijitalleşen dünyada sosyal medyanın gücü ve toplum için var olması her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Zira kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte toplumun büyük kısmı bu zeminde erişim sağlamaktadır. İnsanoğlunun topluluk halinde var olmasından beri de var olan siyaset de, bu yüksek medya etkileşiminden doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışma da insanlığın hayatında büyük bir yer etmiş iki unsurun etkileşimini ortaya koymak açısında oldukça önemli olacaktır. Zira bu kapsamda sosyal medyanın siyasi söylemde ne denli önemli hale geldiğini göstermek açısından akademik bir değer atfedecektir. Bu çalışmanın amacı siyasette fikirlerin gücünü ve bu güç ile medya arasındaki ilişkinin orta konulmasıdır.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-15

Sayı

Bölüm

Kamu Yönetimi