Duygusal Emek Davaranışın İşe Yabancılaşmaya Etkisinde Stresle Başa Çıkmanın Aracı Etkisi: Darülaceze Çalışanları Örneği

Yazarlar

  • Turgay ÖZKAN İstanbul Aydın Üniversitesi
  • Şule DARICAN İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-02

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Emek- İşe Yabancılaşma- Stresle Başa Çıkma

Özet

İnsanlar gündelik hayatlarının tamamında olduğu gibi çalışma hayatlarının bazı durumlarında istemediği rolleri uygulamak zorunda kalırlar. Böylece çalışan davranışlarının, örgüt açısından olumlu ve olumsuz etkileri de ortaya çıkmaktadır. Duygusal emek, aynı zamanda çalışanın performansını da pozitif ve negatif bir şekilde etkilemektedir. Gerçekte hissedilenler ile iş rolleri arasındaki farklılıktan kaynaklanan duygusal çelişki sonucunda duygusal emeğe bağlı olarak çalışan üzerinde işe yabancılaşma görülebilmektedir. Bu durumda çalışanın stresle başa çıkabilmesi işe yabancılaşmasının önüne geçebilir. Bu araştırmanın amacı, Darülaceze çalışanlarında duygusal emeğin işe yabancılaşmada stresle başa çıkmanın aracı etkisinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırma, İstanbul ilinde Darülaceze’de görev alan 185 personel ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilere göre duygusal emeğin işe yabancılaşmaya etkisinde stresle başa çıkmanın üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, sağlık sektöründe duygusal emek yaklaşımı işe yabancılaşma üzerinde olumlu bir etki sağlamakta ve stresle başa çıkma aracı önemli bir etkiye sahip olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

İşletme