Bir Selçuklu Hâtununun Biyografisi: Selçuk Hâtun

Yazarlar

  • Yusuf BUDAK Yusuf BUDAK

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-04

Anahtar Kelimeler:

Selçuk Hâtun- en-Nâsir li-Dinillâh- Nûreddîn Muhammed- Selâhaddîn Eyyubî

Özet

Abbâs ve Selçuklular arasında siyasi saikler ile pek çok evliliğin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Esasen bu evliliklerin özellikle Büyük Selçuklu Devleti zamanında bu minval üzere olduğu görülmektedir. Gerek Selçuklu sultanlarının Abbâsî hâlifelerinin dini nüfuzlarından istifade etmek maksadıyla gerçekleştirilmiş evlilikler olsun gerekse Abbâsî hâlifelerinin rızaları doğrultusunda Selçuklu hanedanı ile gerçekleştirilmiş pek çok evlilikten bahsedilebilir. Büyük Selçuklu-Abbâsî evliliklerine nispeten istisnai bir durum olarak buna benzer bir evliliğin Türkiye Selçuklu Devleti’nde de olduğu görülmektedir. Nitekim Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın kızı Selçuk Hâtun’un Artuklu emîri Nûreddîn Muhammed ile gerçekleştirmiş olduğu evliliğin siyasi bir krize sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Bu duruma çok üzülen Selçuk Hâtun Hac vazifesini yapmak için kutsal topraklara yolculuk yapar yolu Bağdad’da Abbâsî hâlifesi ile kesişir. Kocası Nûreddîn Muhammed’in vefat haberi duyulunca Abbâsî Halifesi en-Nâsir li-Dinillâh ile bir evlilik gerçekleştirilir. Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı II. Kılıç Arslan’ın kızı Selçuk Hâtun’un hayatının biyografik bir çalışmasını bu minval üzere ele aldık.     

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

Tarih