İklim Değişikliği ve Mimari Mirasın Koruma Sorunları: Şili Paskalya Adası Örneği

Yazarlar

  • Abdurrahman ELVAN İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  • Gülçin KAHRAMAN İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-05

Anahtar Kelimeler:

İklim Değişikliği- Mimari Miras- Mimari Koruma- Şili Paskalya Adası

Özet

21. yüzyılın en dikkat çekici sorunlarından biri iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, doğal ve sosyal çevreyi doğrudan etkiler. Dikkate ihtiyaç duyulan aşamada, iklim değişikliği kültürel / mimari mirası ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu nedenle, kültürel mirasın korunması için iklim değişikliğine yönelik potansiyel tehditlerin belirlenmesi ve koruma yöntemlerinin uygulanması zorunludur. Başka bir ifadeyle, iklim değişikliği sonucu kültürel mirasın kaybolmaması potansiyel tehditler ve koruma yöntemlerinin yapılarak farkındalığın artırılması son derece önemlidir. Bu nedenle iklim değişikliği konusunda tedbirler almak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların işlenmesi önemlidir. Bu çalışmada özellikle Paskalya adasının seçilmesinin nedeni ise, ulusal literatürde bu konuda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca, paskalya adası doğal güzelliklerinin iklim değişiklikleri ile tehlike altında olmasından dolayı ele alınmıştır.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

Sanat Tarihi ve Arkeoloji