Milli Savunma Teknolojileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri

Yazarlar

  • Merve DEMİR Kırıkkale Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-06

Anahtar Kelimeler:

Milli Savunma- Teknoloji- Türk Silahlı Kuvvetleri

Özet

Soğuk Savaş sonrası ülkelerde ulusal güvenliği anlamak; Terörizm, göç, kitle imha silahlarının yayılması gibi klasik savaş tehlikesinin ötesinde ortaya çıkan tehditleri hesaba katmak için yeniden tanımlanması gerekiyordu. Bu bağlamda Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi birçok krizin yaşandığı coğrafi merkezde yer alan Türkiye, uluslararası arenada barış ve güvenliğin sağlanmasında daha aktif rol oynamaya başlamıştır. TSK, barışı koruma faaliyetleri ile faaliyet gösterdiği ülkelerde gerilimlerin azaltılmasına ve krizlerin çözümüne aktif olarak katkı sağlamaktadır. İkili ve çok taraflı ilişkiler çerçevesinde Silahlı Kuvvetler, askeri eğitim işbirliğinde ve NATO bünyesinde yürütülen çok uluslu barışı koruma ve barışı koruma operasyonlarında başarılı ve aranan bir güç haline gelmiştir. Bu durum Türk dış ve güvenlik politikasının konumunu güçlendirmektedir. TSK'nın yurt dışı faaliyetleriyle yerel halkla kurulan dostluklar, Türkiye'nin bu bölgelerdeki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri ile akademik bağlarının yeniden canlandırılmasıyla daha da güçlenecektir.

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

Tarih