Bulanık Topsis Uygulaması İle Güneş Enerji Sistemleri Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-11

Anahtar Kelimeler:

Güneş Enerji Sistemleri- Yatırım Kararları- Bulanık TOPSIS Yöntemi- Bulanık Karar Verme- Fotovoltaik Sistem- Sürdürülebilirlik

Özet

Güneş enerji sistemleri (GES), yenilenebilir enerji sistemleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yılın büyük bölümünde güneşli bir havaya sahip olan Türkiye'de birçok firma hem enerji maliyetlerini azaltmak hem de sürdürülebilir bir dünya için güneş enerji sistemlerine yatırım yapmaktadır. Bu sistemlere yatırım kararı çoğu zaman birçok kriterin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, bir firmada gerçekleştirilecek alternatif güneş enerjisi sistemi yatırımlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışmada ilk olarak karar kriterleri belirlenmiş ve sonrasında bulanık TOPSIS metodu ile firmanın mevcut enerji sistemi ile iki farklı güneş enerji sistem yatırımı karşılaştırılmıştır. Uygulama sonunda elde edilen bulgular, güneş enerji sistemi yatırımlarının firma enerjisini karşılamaya yönelik önemli avantajlar sağladığını, ayrıca sera gazı emisyonunun azaltılmasına da katkı sağlayacağını ortaya koymuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri