Yurtiçi Kredi Hacmi İle İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.02

Anahtar Kelimeler:

Yurtiçi Kredi Hacmi- Işsizlik Oranı- Eşbütünleşme Analizi

Özet

Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yönden faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bankacılık sisteminin en önemli aracı olan krediler ülkelerin kalkınmasına varolan işgücü piyasasının tam verimli olarak kullanılmasına yatırımların artmasına dolayısıyla ülke ekonomilerinin refah seviyesinin artmasına neden olmaktadır. Krediler bir ülke ekonomisinde bankaların makroekonomik açıdan mali desteini güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bankacılık sektörü tarafından yurtiçinde verilen kredilerin hacmi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkileri 2010:M01-2022:M12 dönemi verileri kullanılarak analiz etmektir. Eşbütünleşme analizi sonucunda yurtiçi kredi hacmi ve işsizlik arasında uzun dönem %23.8 negatif yönde ilişki belirlenmiştir. Kısa dönem ilişki analizinde; hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, yani modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı belirlenmiştir. Türkiye’de kredi hacmindeki artışların, işsizlik oranını azaltıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri