Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.10

Anahtar Kelimeler:

Özgül Öğrenme Güçlüğü- Ebeveyn, Aile- Ebeveyn- Aile

Özet

Özgül öğrenme güçlüğü belirtileri olan çocuklar, becerileri öğrenmede zorluk yaşarlar. Ek olarak, çoğu durumda, çocuklar aileleri, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından başarısız olarak algılanmakta ve etiketlenmektedir. Bu nedenle yaptığımız çalışma, ailenin özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin tanı öncesi ipuçlarını, tanı sırasında ve sonrasında karşılaşılan güçlükleri incelemeye yönelik tüm aşamaların belirlenmesi açısından önemlidir. Aile ve çocuklara yönelik özel eğitim destek hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle aile ve çocuklara yönelik bu destek hizmetlerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyin özgül öğrenme güçlüğü sorunlarının farkında olmaması ve onu uygun tedavi ve eğitim programlarına dahil etmemesi, kendilerini toplumdan soyutlamasına yol açabilmektedir. Bu nedenle aileler ve öğretmenler bu konuya daha fazla dikkat etmelidirler.

 

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

Eğitim