Ortaokul Çocuklarında Akran Zorbalığı ve Arkadaşlık İlişkilerin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.09

Anahtar Kelimeler:

Akran zorbalığı- Zorbalık türleri- Zorba öğrenci- öğrenci- Saldırganlık

Özet

Saldırganlığın bir alt türü olan zorbalık, bir veya daha fazla öğrencinin kasıtlı olarak ve sürekli olarak daha zayıf öğrencileri rahatsız etmesi ve öğrencinin kendini savunamayacak durumda olduğu bir saldırganlık biçimidir. Son 30 yılda yapılan araştırmalar, zorbalığın çocukların sağlıklı gelişimi için ciddi bir tehdit olduğunu ve okullarda ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Zorbalığın çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri okul yıllarıyla sınırlı kalmayıp yaşamın ilerleyen dönemlerinde de devam etmekte ve yetişkinliğe geçiş riskinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Zorbalık hem zorbayı hem de öğrencileri olumsuz etkilemektedir. Zorbalığa uğrayan öğrenciler; kaygı, öfke, çaresizlik duyguları, depresyon, okuldan hoşlanmama, akademik performansın düşmesi, değersizlik, mutsuzluk, dışlanma ve yalnızlık gibi hisler içerisine girmektedirler. Zorbalık türleri beş kategoriye ayrılır. Bunlar; fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, toplumdan dışlama, söylenti çıkarıp yayma ve bir kişinin malına zarar vermedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

Eğitim