İŞ DOYUMU VE YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ: AZERBAYCAN'DAKİ AVM'LERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

  • Leyla Mammadova Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V50.04

Anahtar Kelimeler:

İş Doyumu- Yaşam Doyumu- Demografik Özellikler- AVM Çalışanları

Özet

Yaşam doyumu ve iş doyumu belli başlı açılardan ortak noktalara sahip bir kavramdır ve bu iki kavramın birbirini etkileme gücü bulunmaktadır. Söz konusu iki kavramın birbirleri üzerinde şekillendirici olabildiği yapılan çalışmalarca da gözler önüne serilmektedir. Buna ek olarak çeşitli demografik özelliklerin kişilerin yaşam doyumlarını ve iş doyumlarını etkilediği görülmektedir. Yapılan bu araştırmada yaşam doyumu ve iş doyumu arasında bulunan ilişki AVM çalışanları üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Bu ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla AVM çalışanlarının yaşam doyumu ve iş doyum düzeylerini belirlemeye yönelik ölçeklerden faydalanılmıştır. Bunun ardından elde edilen sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşam doyumu ve iş doyumu arasında  anlamlı ve orta dereceli bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna ek olarak AVM’de çalışan personellerin iş doyumu düzeyleri ve yaşam doyumu seviyeleri açısından cinsiyetin bir fark yaratmadığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-28

Sayı

Bölüm

İşletme