Çevrecilik Neden Muhafazakâr Düşüncelerle İlişkilidir? Ve Yeşil Muhafazakarlıkla İlişkili Bir Bilişsel Duygusal (CAM) Haritalama Örneği

Yazarlar

  • Orhan Albayrak Halic University

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V49.05

Özet

Yeşil muhafazakarlık çevre meselelerinde muhafazakâr felsefeyi ve çevre endişesini birleştiren önemli bir düşünce akımıdır. Geleneksel muhafazakârlık toplumsal düzeni, kültürel mirası ve ekonomik istikrarı korumaya odaklanırken, yeşil muhafazakârlık çevresel değerleri de korumanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yeşil muhafazakârlık doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakılması gerektiğini vurgular. Doğal ve sosyal mirasın sürdürülebilirliği için evrimsel bir bakış açısını benimser ve çevre korumasının bir toplumun geleceği için hayati öneme sahip olduğunu savunur. Yeşil muhafazakârlık, insan ve toplumun doğa ile uyum içinde yaşamasını vurgular. Toplumsal değerlere, geleneklere ve yerel kimliğe duyulan saygı, çevreyi korumanın merkezinde yer alır.  Doğal dünyanın insanların refahı için hayati bir rol oynadığına inanır ve insanların doğayla uyum içinde yaşamasını teşvik eder. Çevrenin korunmasının, insan sağlığını ve refahını korumanın bir yolu olduğuna da vurgular. Yeşil muhafazakârlık, ekonomi ve çevre politikalarının dengeli bir şekilde bir araya getirilmesini hedefler. Geleneksel ekonomik yaklaşımlardan farklı olarak, yeşil muhafazakârlar sınırsız ekonomik büyümenin çevre üzerindeki olumsuz etkisi olduğunu düşünmektedirler. Yeşil muhafazakârlar, hükümetin çevre politikalarını yönlendirmedeki rolünü vurgular. Yeşil muhafazakârlar, çevresel koruma için hükümet müdahalesine ihtiyaç olduğunu ifade ederler. Yeşil muhafazakarlık, çevre korumasında muhafazakâr felsefeyi ve çevre endişesini birleştiren önemli bir ideolojidir. Gelecekte, çevre sorunlarının artmasıyla birlikte, yeşil muhafazakarlığın rolü daha da önem kazanacaktır. Bu ideoloji, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımını teşvik ederek, ekonomik kalkınma ile çevre korumasını dengelemeye yönelik önemli bir katkı sunacaktır. Bu makalede, yeşil muhafazakarlık ve çevre politikaları arasındaki bağlantı incelenerek, çevreciliğin muhafazakâr anlayışa nasıl daha yakın olduğu anlatılmaktadır. Makalenin sonunda yeşil muhafazakarlığı daha kolay kavramak için bilişsel duygusal bir yeşil muhafazakarlık haritası verilmiştir. 

 

İndir

Yayınlanmış

2023-08-29

Sayı

Bölüm

Politika Bilimi