FİNANSAL REGÜLASYONLARIN FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V49.01

Anahtar Kelimeler:

Finansal kriz- Finansal regülasyon- Finansal liberalizasyon- Türkiye ekonomisi- Düzenleyici kurumlar

Özet

Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet döneminden itibaren çeşitli dönemlerde krizlere maruz kalmıştır. Krizlerin ortaya çıkış nedenleri zaman içinde farklılıklar gösterse de krizlerin oluşumunu açıklamada kullanılan nedenlerin zaman içerisinde ortaya çıkmış ancak çözümü gerçekleştirilemeyen sorunlardan kaynaklandığı gözlenmektedir. Finansal krizlerin etkisini gidermek amacıyla çeşitli regülasyon uygulamaları yapılmıştır. Regülasyon uygulamalarında asıl varılmak istenen hedef ise toplumsal refahı artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak finansal sektörün düzenlenmesi ve bu şekilde finansal krizlerin önlenmesine yönelik olarak ihtiyari regülasyon uygulamaları ve finansal liberalizasyon tercih edilmiştir. Regülasyonun krizlerden çıkmak için önemli bir rolü olmasının yanında uygulama maliyetinin artması ve amacına ulaşılamama risklerini de barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaşanan finansal liberalizasyonların ve finansal regülasyonların finansal krizler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve alanyazındaki çalışmalar üzerinden bu etkiyi ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda regülasyonların ülkelerin içinde bulunduğu koşullara göre ve etkin olarak uygulandığında krizlerden çıkmak için oldukça etkin rol oynadığı, bununla birlikte uygulama maliyetinin artması ve amacına ulaşılamama riski de bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Literatürde, regülasyondan sağlanan faydanın ölçülmesi konusunda belirsizlik olduğu saptanmıştır. Bunun nedeninin regülasyonun faydasını ölçmedeki güçlükler olduğu anlaşılmıştır. Bu sorunu gidermek amacıyla regülasyonun faydasını ölçmek yerine maliyetini minimuma indirmek üzerine yoğunlaşılmıştır. Finansal regülasyonların finansal krizler üzerindeki etkilerine ilişkin daha fazla sayıda alan araştırması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-29

Sayı

Bölüm

İktisat