OKULLARDA AKRAN ZORBALIĞI OLGUSUNA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Yazarlar

  • Ramazan PEKTAŞ
  • Muhammed SEREN
  • Mehmet Baki AKBABA

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V49.02

Anahtar Kelimeler:

Zorbalık- Akran Zorbalığı- Akran Zorbalığının Önlenmesi

Özet

Bu araştırma, akran zorbalığı olgusuna ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum deseni ile gerçekleştirilen bu çalışma ile elde edilen veriler, 6 okul yöneticisi ve 4 öğretmen ile yüz yüze görüşme yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Çalışma aracılığıyla elde edilen bilgiler nitel yönteme göre tasnif edilmiş, temalar belirlenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Görüşmeler, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çoğunluğunun akran zorbalığını “aynı yaş grubundaki çocukların güç dengesizliği ile birbirlerine karşı uyguladıkları fiziksel, sözlü veya psikolojik taciz” olarak tanımladıklarını göstermiştir. Katılımcılar okullarda akran zorbalığının nedenlerini öğrencinin mizacına, büyüdükleri ortama ve ailesine, psikolojik sorunlarına, okul ortamına, öğrencinin maruz kaldığı TV, medya vb. gibi sosyal platformlar ile ilişkilendirmişlerdir. Okullarında akran zorbalığını önlemek için öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlendiğini, okulda zorbalık davranışının oluşabileceği alanlarda öğretmenlerin gözetimlerine dikkat ettiklerini, olası kurbanları ve zorbaları sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirdiklerini belirtmişlerdir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin zorbalığa müdahale ederken zorbalığa uğrayan öğrencilerle konuşmak, velileri bilgilendirmek, onları okulun rehberlik servisine yönlendirmek, zorbalık yapan öğrenciye disiplin kurullarına sevk etmek gibi yöntemler kullandıklarını belirtmişlerdir.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-29

Sayı

Bölüm

Eğitim