OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN YARATICI LİDERLİK VE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Remzi TELLİ
  • Halil TELLİ
  • Cemil KURT

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V49.03

Anahtar Kelimeler:

Liderlik- Yaratıcı Liderlik- Motivasyon- Öğretmen Motivasyonu

Özet

Bu araştırmada okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarında yaratıcı liderlik ve öğretmenlerin motivasyonu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri ve durum modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi Bursa ili Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki okullardan seçilen toplam 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin liderliği daha çok koordinasyon ve işbirliği sağlama üzerinden tanımladıklarını göstermiştir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarında liderliğin önemine inandıkları ve çalışanların liderlik becerilerine sahip olmaları gerektiği görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarında liderliği önemli görme nedenlerinin liderlik sayesinde kurumlarda düzen sağlanabilmesi, koordinasyon sağlanabilmesi ve liderlik sayesinde iyi ve kaliteli okul ortamı oluşturulabilmesi olduğu anlaşılmıştır. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yaratıcı liderliğin öğretilebilir olduğuna inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yaratıcı liderlik becerilerinin değerlendirilmesinde çözüm üretebilmenin, iletişim kurabilmenin, sağduyu sahibi olmanın ve yönetim becerilerinin kriter olarak kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin, yaratıcı liderlerin etkin olabilmesi için eğitim kurumlarının sorumluluk alan ve belirgin bir kurum kültürüne sahip olan kurumlar niteliğinde olmaları gerektiği görüşünde oldukları bulunmuştur. Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre yaratıcı liderlikten eğitim kurumlarında yararlanıldığı takdirde yenilikçilik artacaktır, çalışanların motivasyonu yükselecektir ve çalışanları daha çok sorumluluk bilinci içinde çalışacaklardır. Ayrıca, yaratıcı liderlik öğretmenlerin motivasyonu üzerinde de olumlu etki yaratacaktır. Eğitim kurumlarında yaratıcı liderlik etkin olduğu zaman öğretmenlerin de yaratıcılığı artacak, aidiyetleri gelişecek ve öğretmenler daha üretken, daha problem çözme odaklı, daha gelişime açık ve daha mutlu olacaklardır.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-29

Sayı

Bölüm

Eğitim